رویال CDN

رویال CDN

شبکه تحویل محتوا و یا همان Content Delivery Network که به اختصار CDN نامیده می شود، یک شبکه کامپیوتری توضیع محتوا است که برای ذخیره اطلاعات در سراسر جهان از آن استفاده می شود تا سرعت دسترسی به اطلاعات را کاهش دهد. در حقیقت این سرویس به صورت فعال بر روی سروهای بسیاری در نقاط مختلفی در حال اجرا است که وظیفه ذخیره سازی و تحویل محتوا را به کاربر ها بر اساس موقعیت جغرافیایی آن ها در کمترین زمان ممکن را دارد. اولین قدم برای جهانی شدن امکان ارائه خدمات بدون تاخیر در سراسر دنیا است و شبکه تحویل محتوا راه حل این موضوع است.


cdnانتقال محتوا